Zapraszamy na regaty o WIELKI SPLENDOR ELKA!

13 czerwca, już po raz dziewiąty przy okazji pikniku żeglarskiego dla dzieci niepełnosprawnych „Osiodłać Wiatr” organizujemy charytatywne regaty żeglarskie dla

ŻEGLARZA Z SERCEM.

Poniżej zamieszczamy plakat oraz zawiadomienie o regatach.

Splendor 2015

Zawiadomienie o regatach
Nazwa regat: Regaty charytatywne o WIELKI SPLENDOR ELKA KLAWINSKIEGO
Termin: 13 czerwca 2015
Miejsce regat:
Jezioro Dominickie – Ośrodek Wypoczynkowy Przystań, ul. Turystyczna 5, Boszkowo-Letnisko
Organizatorzy:
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy im. Piotrusia Pana w Lesznie, Letnia Szkoła Żeglarska, Ośrodek Wypoczynkowy Przystań Boszkowo, Leszczyńskie Towarzystwo Żeglarskie.
Przepisy:
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z :
– przepisami PZŻ
– Instrukcją żeglugi
– niniejszym zawiadomieniem o regatach
Zgłoszenia:
Zgłoszenia do regat przyjmowane będą 13 czerwca w biurze regat (Bosmanat Przystani Żeglarskiej ul. Turystyczna 5 ) od rana od godziny 16.00.
W regatach wziąć udział może każdy żeglarz dysponujący dowolną łodzią żaglową. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze uiszczenie wpisowego i przedstawienie przy rejestracji potwierdzającego to dowodu wpłaty.
Program regat:
Regaty rozegrane zostaną w klasie OPEN. Rozegrany zostanie jeden wyścig na nietypowej trasie, która przedstawiona zostanie na odprawie przed startem.
Rozpoczęcie Regat i odprawę sterników przewiduje się na godzinę 15.45 (po zakończeniu Pikniku dla Dzieci Niepełnosprawnych OSIODŁAĆ WIATR)
Start pierwszego wyścigu – godzina 16.00
O godzinie 18.30 zakończenie regat w Tawernie OW Przystań, skromny poczęstunek.
Wpisowe do regat:
Regaty o WIELKI SPLENDOR są imprezą charytatywną, kierowaną do żeglarzy z sercem, organizowaną przy okazji Pikniku Żeglarskiego dla Dzieci Niepełnosprawnych OSIODŁAĆ WIATR.
Wpisowe do regat stanowi DOWOLNA KWOTA przelana na rzecz dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Lesznie.
Wpisowe należy przelać na konto:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lesznie
Ul. Starozamkowa 14 A 64-100 Leszno
171750 1136 0000 0000 11538584
Tytułem: Darowizna na rzecz PSOUU Koło w Lesznie
Dowód wpłaty należy przedstawić przy zgłaszaniu się do regat.
Instrukcja Żeglugi:
Instrukcja żeglugi ogłoszona zostanie w dniu rozpoczęcia regat na odprawie sterników.
Punktacja:
ZWYCIĘZCA BIERZE WSZYSTKO!!!
Nagrody:
Ogromna satysfakcja z faktu przynależności do żeglarzy z sercem!
Zwycięzca otrzyma puchar przechodni- WIELKI SPLENDOR
Ponadto dla trzech pierwszych załóg przewidziane są drobne upominki, a dla wszystkich uczestników skromny poczęstunek po zakończeniu Regat.
Osoba do kontaktu:
Michał Klawinski
+48 602 654 362
michal.klawinski@gmail.com