szkolenia doskonalące

Żeglarstwo to ciągła nauka.

Żeglowanie to nie tylko prowadzenie łodzi, to branie na siebie odpowiedzialności za siebie i innych członków załogi. Dlatego niezwykle ważne jest ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, i okresowe odświeżanie, uzupełnianie wiadomości z określonych dziedzin, zwłaszcza takich, jak ratownictwo i pierwsza pomoc, meteorologia, czy nawigacja.

W naszej szkole oferujemy państwu szereg szkoleń, kursów i seminariów doskonalących dla żeglarzy. Staramy się stale wprowadzać do oferty nowe kursy. Kursy i szkolenia doskonalące prowadzone są przede wszystkim w okresie jesienno – zimowym, przez co pomagają przetrwać aktywnie martwy sezon.

Proponujemy międzyinnymi:

Szkolenie radiooperatorów SRC

Warsztaty meteorologiczne

Warsztaty z zakresu ratownictwa wodnego

Warsztaty nawigacyjne

 

 

Żeglowanie mamy we krwi…