Zapraszamy na Wielki Splendor ELKA!

Zawiadomienie o regatach
Regaty charytatywne WIELKI SPLENDOR ELKA KLAWINSKIEGO
Termin: 27 maja 2017

Miejsce regat:
Jezioro Dominickie – Przystań żelglarska Leszczyńskiego Towarzystwa Żeglarskiego, ul. Turystyczna 5, Boszkowo-Letnisko
Organizatorzy:
Lesznie, Letnia Szkoła Żeglarska,  Leszczyńskie Towarzystwo Żeglarskie.
Przepisy:
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z :
– przepisami PZŻ
– Instrukcją żeglugi
– niniejszym zawiadomieniem o regatach
Zgłoszenia:
Zgłoszenia do regat przyjmowane będą 18 czerwca w biurze regat (Bosmanat Przystani Żeglarskiej LTŻ – u Pani Uli   ) od rana od 11.00
W regatach wziąć udział może każdy żeglarz dysponujący dowolną łodzią żaglową. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze uiszczenie wpisowego i przedstawienie przy rejestracji potwierdzającego to dowodu wpłaty.
Program regat:
Regaty rozegrane zostaną w klasie OPEN.

Rozegrane zostaną minimum trzy wyścigi. Rozpoczęcie Regat i odprawę sterników przewiduje się na godzinę 11.00

Start pierwszego wyścigu – godzina 11.15
Wpisowe do regat:
Regaty o WIELKI SPLENDOR są imprezą charytatywną, kierowaną do żeglarzy z sercem, Wpisowe do regat stanowi DOWOLNA KWOTA przelana na rzecz dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Lesznie.
Wpisowe należy przelać na konto:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lesznie
Ul. Starozamkowa 14 A 64-100 Leszno
171750 1136 0000 0000 11538584
Tytułem: Darowizna na rzecz PSOUU Koło w Lesznie
Dowód wpłaty należyprzedstawić przy zgłaszaniu się do regat.
Instrukcja Żeglugi:
Instrukcja żeglugi ogłoszona zostanie w dniu rozpoczęcia regat na odprawie sterników.
ZWYCIĘZCA BIERZE WSZYSTKO!!!
Nagrody:
Ogromna satysfakcja z faktu przynależności do żeglarzy z sercem!
Zwycięzca otrzyma puchar przechodni- WIELKI SPLENDOR
Ponadto dla trzech pierwszych załóg przewidziane są drobne upominki.
Osoba do kontaktu:
Michał Klawinski
+48 602 654 362
biuro@zostan-zeglarzem.pl