Sternik Motorowodny

Poczuj prędkość na wodzie!

Sternik Motorowodny

Patent Sternika Motorowodnego uzyskuje osoba, która:

 •  ukończyła 14. rok życia
 •  zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Osoba posiadająca patent Sternika Motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

 •  po wodach śródlądowych;
 •  po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej, jachtem o długości kadłuba do 12 m.

Rozporządzenie ministra sportu i turystyki z dnia 16 kwietnia 2013 w sprawie uprawiania turystyki żeglarskiej.

W Letniej Szkole Żeglarskiej oferujemy Państwu szkolenie do stopnia Sternika motorowodnego  (pierwszy stopień motorowodny). Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób dorosłych, ale nie ma formalnych, ani technicznych przeciwwskazań aby uczestniczyła w nich młodzież (od 14 roku życia).

Plan zajęć

Podczas szkolenia motorowodnego realizowany jest program szkoleniowy zgodny z Systemem Szkolenia Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. 

Szkolenia obejmują zajęcia teoretyczne prowadzone w formie wykładów i prezentacji oraz praktyczne na wodzie – manewrowanie łodzią motorową. Poza tym w programie znalazły się również zajęcia z prac bosmańskich (węzły) oraz ratownictwa . Całe szkolenie obejmuje sześć wykładów teoretycznych oraz zajęcia praktyczne, podporządkowane jest przygotowaniu kursantów do egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego. Egzamin organizowany jest w miarę możliwości od razu po ukończeniu cyklu szkoleniowego.

Zajęcia teoretyczne odbywają się popołudniami od wtorku do czwartku w naszej sali w wykładowej w Wilkowicach (koło Leszna). Zajęcia praktyczne (piątek – niedziela) odbywają się w dwóch lokalizacjach – W Olejnicy (Jezioro Górskie) oraz w Dębcu Nowym (Jezioro Wonieskie). Egzamin w niedzielę po południu.  Szkolimy na łodziach motorowych spełniających wymagania PZMiNW.

Wszystkie zajęcia na wodzie odbywają się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, każdy z uczestników wyposażony zostanie w indywidualne środki ratunkowe, a zajęcia są prowadzone na sprawdzonym i bezpiecznym sprzęcie pod opieką w pełni wykwalifikowanych instruktorów.

Terminy i cena

W sezonie 2021 proponujemy szkolenia weekendowe w następujących terminach:

Szkolenie I

19 kwietnia – 24 kwietnia                                                                                OOOO OOOO OOOO 

Dostępność miejsc:                                                                                                         miejsce wolne O miejsce zarezerwowane O miejsce zajęte

Szkolenie II

17  maja – 22 maja                                                                               OOOO OOOO OOOO 

Dostępność miejsc:                                                                                                         miejsce wolne O miejsce zarezerwowane O miejsce zajęte

Szkolenie III
14 czerwca – 19 czerwca                                                                 OOOO  OOOO  OOOO 

Dostępność miejsc:                                                                                                         miejsce wolne O miejsce zarezerwowane O miejsce zajęte

Szkolenie IV
06 Września  – 11 września                                                               OOOO  OOOO  OOOO 

Dostępność miejsc:                                                                                                         miejsce wolne O miejsce zarezerwowane O miejsce zajęte

Szkolenie V
11 Października – 16 Października                                                             OOOO  OOOO  OOOO 

Dostępność miejsc:                                                                                                         miejsce wolne O miejsce zarezerwowane O miejsce zajęte

Cena szkolenia wynosi jedynie 600 zł + opłata egzaminacyjna.  

Promocja!

Żeglarz Jachtowy + Sternik Motorowodny  

ok 80% zagadnień teoretycznych pokrywa się w obu programach szkoleń 

1250 zł! + opłaty egzaminacyjne

Cena zawiera:

 • Materiały i sprzęt szkoleniowy (każdy z uczestników otrzymuję Dostęp do platformy e-learningowej)
 • Opiekę instruktorską
 • Ubezpieczenie OC uczestników

Cena nie zawiera:

 • Ewentualnego zakwaterowania podczas zjazdów
 • Wyżywienia
 • Ubezpieczenia KL, NW
 • Opłaty egzaminacyjnej 250 zł + 50 zł wydanie patentu (młodzież ucząca się i studenci, zniżka 50%)
Program szkoleniowy na stopień Sternika Motorowodnego możemy również zrealizować na innych, ustalonych z klientem zasadach.
 • szkolenie specjalne w innych terminach
 • przyspieszone szkolenie w małych grupach (również 1:1)
 • szkolenie na sprzęcie kursanta
 • szkolenie na innych akwenach, również za granicą

 Rezerwacja miejsc

Wybierz szkolenie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Żeglowanie mamy we krwi…